Hubungan Lapisan Tanah Dengan Tanaman

Tanah adalah tempat tumbuh bagi tanaman. Di lapangan pertanian tanah adalah alat produksi untuk menghasilkan hasil pertanian. Sebagai alat produksi pertanian, maka tanah berfungsi sebagai tempat tegak tanaman, sebagai tempat persediaan air dan udara sehingga akar dapat bernafas dan menghisap makanan dari dalam tanah.

Secara garis besar ada tiga lapisan tanah yaitu:
a). Lapisan tanah atas (top soil). Lapisan ini biasanya berwarna coklat atau kehitam-hitaman dan lebih lunak. Lapisan ini merupakan tempat tumbuhnya tanaman sehingga disebut tanah pertanian. Pada lapisan ini juga terdapat jasad hidup (mikro dan makroorganisme).

b). Lapisan tanah bawah (sub soil). Lapisan ini berwarna lebih muda dan terang, lebih padat dan kandungan bahan organiknya lebih sedikit. Umumnya lapisan ini kurang subur, dan jasad hidup juga lebih sedikit. Perakaran tanaman kurang menembus lapisan ini kecuali tanaman keras yang memiliki sistem perakaran tunggang yang dalam.

c). Lapisan bahan induk. Lapisan ini masih merupakan batuan pejal karena belum mengalami proses pelapukan. Batuan ini dapat digolongkan dalam batuan beku dan batuan endapan atau batuan metamorfose. Dengan proses yang lama dan dipengaruhi oleh beberapa faktor bahan-bahan ini akan berubah menjadi tanah di atasnya.


Tulisan terkait